تبلیغات اینترنتیclose
هنوز به زنــدگی عادت نکــرده است ( شبنم آذر )
پیچک ( شبنم آذر )
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 24 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

هنوز به زنــدگی عادت نکــرده است

و رنــج ميبــرد از ايســتادنـش روی زميــن

کــه ســياره را سنگــين تـر ميکــند

می خــواهد بخـار شــود

مـيخـواهد بادکنـکی شـود

بـا نـخـی گـره خورده باشــد به انگــشت کـودکی

هنــوز به زنــدگی عـادت نـکـرده است

وقــتی شـروع می کنـد به دويــدن

بـی آنکـه از جــغرافی چيـزی بـداند

تـمـام زميـن را دور ميـزند

آنچـنـان تنـگ مــرگ را در آغـوش مــی گيـرد

کـه گـويی روح زنـدگـی را

هـنـوز به زنـدگی عـادت نکـرده است

و هـر صبـح وقــتی بـه من نگـاه مـی کنـد

گـويی مـعـجـزه ای در نگـاهـش رخ داده اسـت

 

 

شبنم آذر

http://shabnamazar.persianblog.ir/1383/3/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-1, | بازديد : 200