نه! معادله‌ ساده‌ای نیست ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
محیط و مساحتم اقیانوس ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
ما ساکنان بندر متروکیم ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
ابر شده‌ام در اتاقم( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
حرفی نیست نه با منی که گذشت، سیاه( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
تنها می‌توانم رویایی بسازم ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
تهی‌تر از خانه‌ای که ترکش گفته‌اند( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
پس زندگی مرا( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
فرشته مهربان آمبولانس( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
سکوتمان را کشتند تنی را که با دهان ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
تنها چند قدم جلوتر از من می دوید( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
گورم را با خودم بر می دارم ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
فرو بروم در بالشم ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
درختان شهر باتوم میدهند( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
جنونِ قناری داشت گُل را ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
شما اگر می خواهید ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
بر می گردم که خودم باشم( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
به این میوه های کوچک کال ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
افتاب است چند روز مانده به دی( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
مورچه ها چه شکل های عجیبی دارند( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
سایه ها سپیدارها راه ها ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
پایش نمی رود ،نرود شب ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
از اندوه های جهان ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
هر شب، پيش از آنكه خيره شوم ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
كسي در معبدي دور ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
نيمه شب، بيدار مي كند ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
نيستي، تا در چشمم ببيني ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
نام تو، مانند نام عشق( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
حق با تو بود خواهر مرحومم؛ ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
به زانو در مي آيم ( شبنم آذر ) - سه شنبه 26 شهريور 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد