تبلیغات اینترنتیclose
شبنم آذر ، خندهای شعر-3
پیچک ( شبنم آذر )
شعر و ادب پارسی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

     برای زهره قدوسی
 

**


 كوتاه تر از قامتِ چهارپايه،

دستِ تقدير بود؛

تا برساند به زمين

پاهاي زني را،

كه كنار رفت

از پشتِ پنجره ي گشوده ی اتاق،

و بي درنگ آويخت

 زندگي اش را،

از رشته ي بافته ي آرزوهايش

 

 

شبنم آذر

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 109

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


كوه به كوه رسيده است و

 دنيا،

 به آخر.

ما مانده ايم و

تمام راهها

كه رفته شده.

در عصرِ ارتباط،

بي ربط شده ايم.

بي رابطه.

بي خط.

نقطه

 

شبنم آذر

  از مجموعه شعر {به تمام زبان های دنیا خواب می بینم}

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 98

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

سكوت، آوازِ مرا

    جاودانه خواهد كرد؛

چرا كه پس از بوسه

   بي آنكه

   دهانم را پاك كنم،

   شعرهايم را سروده ام.

 

 

شبنم آذر

  از مجموعه شعر {به تمام زبان های دنیا خواب می بینم}

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 267

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

روزي كه آفتاب را

 انكار مي كني،

سياهي ات را

روي سرم مي كشم

و به تو شب بخير مي گويم.

شايد،

در هيچ جاي زمين ديگر

 نطفه اي شكل نگيرد.

هيچ كس نيست كابوس هاي مرا تعبير كند؟

من صداي خيابان را

 از زندگي ام حذف مي كنم

همچنان كه در اين لحظه

 بيداري ام را.

شايد،

 بايد در همان كودكي،

خانه ی پدري را

 آتش مي زدم

و نگاه مي كردم

كه در ميانِ شعله ها مي سوزد.

شايد،

 امروز بايد

 در اين لحظه،

روياي كودكي ام را تعبير كنم.

من مسخ شده ام

و ارواحِ جهنمي مرا دوره كرده اند.

بايد به كودكي ام اعتماد كنم.

مي خواهم بخوابم؛

براي كابوسي تازه آماده می شوم.

سياهي ات را روی سرم مي كشم

و به تو شب بخير مي گويم.

 

شبنم آذر

  از مجموعه شعر {به تمام زبان های دنیا خواب می بینم}

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 196

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

پيشاني ات

آرام مامني ست،

كه انديشه هاي ناب

 از سر آسودگي

 در آن آه مي كشند.

وچشمانت

 تنها نجات دهند ه است

تنها پيشگوي راه

لبهاي تو

چه حكايت هر بار تازه اي ست

که آه می کشد

در سكوتهاي بند بند شعر من

كه پيش از سرودنم

 مي دا ني اش

 بازگشتم؛

 رها از ملا متِ رابطه ها،

در سايه روشنِ ترديد.

تو در گوشه ي تاريكِ خويش

 به راه هاي نر فته
چشم مي دوزي؛

من فكر مي كنم

 به  نورهاي خزيده ی جاده

زير قدم هاي منفردم.

 انگار،

 وقتي چراغ ها

همه خاموش است،

از نور

 تصور بهتري داريم.

 


شبنم آذر

  از مجموعه شعر {به تمام زبان های دنیا خواب می بینم}

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 174

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


به انساني بدوي مي مانم:

كلمه را نمي شناسم،

در غارم آرام مي گيرم

و در نهايت خوشبختي،

نورِ سرخِ آتش را

بر چهره ام مجسم مي كنم

 


شبنم آذر

از مجموعه شعر {به تمام زبان های دنیا خواب می بینم}

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 88

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

جيب هاي كوچك عابران

از عادت دستها پر است

جيب هاي بزرگ زمستان

از سكه هاي برف

من اما خالي ميروم

در پياده روها

مردي كه دستانش

از نوازش آكاردئون گرم است

((مرا ببوس)) مي خواند

 

 شبنم آذر

از مجموعه (به تمام زبان های دنیا خواب می بینم)

 http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 97

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


وقتي كه فصل سرد

از مسير سبز چشم تو مي گذرد

در سينه ام

اناري مي تركد

 


 شبنم آذر

از مجموعه (به تمام زبان های دنیا خواب می بینم)

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 103

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

هيچ معجزه اي رخ نداده است

اصلا قرار هم بر اين نبود

پياده روها

خيس از باران

ومن در چاله آبي

تصوير خودم را مي بينم

بي همان هاله هميشگي

كه روزگاري دور سر شاعران بود

 

 


 شبنم آذر


از مجموعه (به تمام زبان های دنیا خواب می بینم)

 http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 107

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


        به پدرم 

امير هوشنگ آذر

كه حماسه زندگي ام بود

**

يكباره خود را به من ببخش

امروز كه  نيستي

شاعر بزرگ ويراته ي زمين

چگونه

با اندوهي در  سينه

مرگ را به دوش مي كشي

روح تو

كه ميزيد با شعر

 و ميميرد

بگذار حامي شعرمن باشد،

ببين!

 چگونه مرگ به  هيچ بدل كرد

اينهمه دور را.     

چنانكه ميتواني خم شوي،

 سر بگذاري بر دامن من

بي آنكه بي غرور شوي،

و گريه كني

براي آنچه كه  از دست رفته است

 

 شبنم آذر

از مجموعه (به تمام زبان های دنیا خواب می بینم)

  http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 101

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

كجاست

آن پرنده ی سفيد،

كه در انديشه ات

لانه داشت،

واز دهانت

مي سرود؟

نه در خاكستريِ نزديك،

 نه در مهِ دوردست.

آسمان خالي ست.

 


 شبنم آذر

از مجموعه (به تمام زبان های دنیا خواب می بینم)

 http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 103

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

در بي زماني خود

 دفن مي شوم

جايي

كه پنج پرنده  در اطرافم

    به روي خاك

  آشيانه مي سازند .

باد

 امتداد پيرهنم را

به آه سپرد

                   و بازدم عميق ترين نفس من

                    در دميدن آه او

                    گم شد .

قلبم

كه زنبق بنفش بزرگي ست

در انتهاي خطوط در هم رگ هايم

با قلب آن پنج پرنده ي بي آسمان

 نفس مي زند

  جايي           

 كه در طول قرنها عمر بشر

خوابهاي خاك فراموش مي شود

من

در بي زماني خود

 دفن مي شوم .

 

 شبنم آذر

از مجموعه (به تمام زبان های دنیا خواب می بینم)

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 99

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


برف مي بارد

آن دورتر

كسي

با ايمانِ سپيدش

نشسته

بر كاغذِ بي خطش،

بهار را

نشاء مي كند.

 

 

شبنم آذر

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 81

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

درضميرِ نهاني ترين شعري

كه بي خطاب سرودي،

 مرغی

سكوت

مي خواند.

 

 

شبنم آذر

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 182

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 شهريور 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 
با نگاهي بر گرفته از صخره مي نگريم

بي بوي باروت

بي دشنه

با نگاهي بر گرفته از شب مي نگريم

بي چراغي

ميزداييم دايره هاي خسوف را

از تقدير ماه

و زمين ويراتن را نشانه مي رويم

در ارتفاع صخره و مه

جايي كه آن پرنده گوشتخوار

بقا را رقم مي زند

فتح مي كنيم

يكي پس ديگري قله هاي مه گرفته را

بي ردايي سرخ

تا رود به راه خود شود كه درياست

تا مهتاب سفيد به سوي آفتاب

 

 

 

شبنم آذر

http://shabnamazar.persianblog.ir/1385/9/

برچسب ها : ,

موضوع : شبنم آذر ، خندهای شعر-3, | بازديد : 93

صفحه قبل 1 صفحه بعد